Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

dimitroza
10:22
Faceci są jak podatki, tylko 1 % do czegoś się nadaje
— "Dzień dobry, kocham Cię! "
Reposted fromsiostry siostry viamnu mnu
dimitroza
10:11
3754 f775 390
dimitroza
10:03
1586 7269 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamems mems

June 18 2019

dimitroza
22:26
8650 a88f 390
Reposted fromslodziak slodziak viajustfeel justfeel
dimitroza
22:26
2537 1a2a 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajustfeel justfeel
dimitroza
22:24
8538 b4ed 390
dimitroza
22:22
Chorzów, lata 60.
Reposted fromfelicka felicka viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
dimitroza
22:16
— Lucifer Morningstar
dimitroza
22:06
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viajustfeel justfeel
dimitroza
22:05
Rozstaliśmy się bez prawdziwego rozstania, żyliśmy razem, nie będąc razem.
— Gregoire Delacourt - Pisarz rodzinny
dimitroza
22:02
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
21:58
6630 de61 390
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaolakocie olakocie
dimitroza
21:56
1797 569f 390
Reposted fromblueinsane blueinsane viamems mems
dimitroza
21:56

June 24 2015

dimitroza
15:32
Czasami bywają takie poranki - przychodzą po naprawdę złych nocach - zaglądam w lustro i nie poznaję kobiety, którą w nim widzę.
— Charlaine Harris
15:32
dimitroza
15:30
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna vialubie-lato lubie-lato
dimitroza
15:29
5096 20bb 390
The Notebook
dimitroza
15:29
9027 cf39 390
Reposted frommisza misza viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
dimitroza
15:26
4147 116d 390
Reposted fromkotowate kotowate viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl