Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

dimitroza
15:23
Powinnam już iść spać, bo mi się w głowie pierdoli od przemyśleń.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszalony-virus szalony-virus
dimitroza
15:23
5542 981f 390
Reposted fromrevalie revalie viaszalony-virus szalony-virus
dimitroza
15:22
3845 071b 390
dimitroza
15:21
1556 c808 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaucieknijmi ucieknijmi
dimitroza
15:21
6141 6899 390
"Ości" 20

June 09 2015

15:55
9953 84af 390

nutfisk:

raindrops & fog

Reposted fromShinobutia Shinobutia viaHopeKaris HopeKaris
dimitroza
15:47
0685 ab73 390
Reposted fromdranger dranger viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
dimitroza
15:47
dimitroza
15:46
4259 c8a4 390
ktoś ma wątpliwości ? 
Reposted fromsiostry siostry viamems mems
dimitroza
15:45
5504 39eb 390
Reposted fromillidan illidan viamems mems
15:44
9170 e0a6 390
Reposted fromtwice twice viaannnnnn annnnnn

February 28 2015

dimitroza
13:40
1304 4a7c 390
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viameovv meovv
dimitroza
13:40
0693 2a80 390
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viameovv meovv
dimitroza
13:39
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viameovv meovv
dimitroza
13:39
7373 44dd 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viameovv meovv
13:36
5356 3d36 390
Reposted fromnameherhope nameherhope viajdeg jdeg
dimitroza
13:36
Ja bym chciała być prostsza i żeby mnie to wszystko tak nie kosztowało. Żeby życie mnie tak nie bolało.
— Peszek
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viajdeg jdeg
dimitroza
13:36
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viajdeg jdeg
dimitroza
13:35
Make a wish on our sorry little hearts
Have a smoke, pour a drink
— All Time Low
Reposted frommefir mefir
dimitroza
13:35
Reposted frombiru biru viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl