Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

dimitroza
15:32
Czasami bywają takie poranki - przychodzą po naprawdę złych nocach - zaglądam w lustro i nie poznaję kobiety, którą w nim widzę.
— Charlaine Harris
15:32
dimitroza
15:30
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna vialubie-lato lubie-lato
dimitroza
15:29
5096 20bb 390
The Notebook
dimitroza
15:29
9027 cf39 390
Reposted frommisza misza viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
dimitroza
15:26
4147 116d 390
Reposted fromkotowate kotowate viamalinowowa malinowowa
dimitroza
15:26
15:25
0766 732b 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaszalony-virus szalony-virus
dimitroza
15:25
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viaszalony-virus szalony-virus
dimitroza
15:25
9061 22de 390
dimitroza
15:25
6145 9ae4 390
dimitroza
15:25
1368 5488 390
Reposted fromslodziak slodziak viaszalony-virus szalony-virus
dimitroza
15:25
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
dimitroza
15:25
Lęk wysokości świadczy o braku zaufania do siebie. Nie masz pewności, czy nie skoczysz.
— Janet Fitch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszalony-virus szalony-virus
dimitroza
15:24
3606 e95b 390
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaszalony-virus szalony-virus
dimitroza
15:24
boho kitten
Reposted fromcats cats viaszalony-virus szalony-virus
15:24
3438 c56b 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaszalony-virus szalony-virus
dimitroza
15:24
Każdy kiedyś umrze. Ale są tacy, na których odejście nigdy nie będziemy gotowi.
— Jakub Ćwiek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszalony-virus szalony-virus
dimitroza
15:23
dimitroza
15:23
9539 fad0 390
Reposted fromAstalka Astalka viaszalony-virus szalony-virus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl